Privacyverklaring

K-Force Entertainment

K-Force Entertainment  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.k-force-entertainment.nl

Geen bedrijfsadres

06-82392121

Persoonsgegevens die wij verwerken

K-Force Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mstap@k-force-entertainment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

K-Force Entertainment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

K-Force Entertainment neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van K-Force-Entertainment) tussen zit. K-Force Entertainment gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Hostnet

Dit programma gebruiken wij om de website up-to-date te houden en om onze mails te bekijken. Uw gegevens komen alleen in de mailbox terecht van het emailadres waar u het mailtje naartoe heeft verzonden. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

K-Force Entertainment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)

– Voor- en achternaam

Wij bewaren deze gegevens maximaal 3 weken om uw vragen te beantwoorden of te overleggen binnen het bedrijf.

– Telefoonnummer

Het bewaar termijn van het telefoonnummer is maximaal 4 weken na het bellen naar ons telefoon nummer. Dit gebruiken wij om uw mogelijk terug te bellen en uw vraag of verzoek te vervullen.

– E-mailadres

Uw emailadres wordt maximaal 3 weken bewaart om contact met u op te nemen nadat u een mail heeft gestuurd naar 1 van onze emailadressen.

Delen van persoonsgegevens met derden

K-Force-Entertainment verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

K-Force Entertainment gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies gebruiken wij om de gebruikersgemak te vergroten. Wij gebruiken Google Analitcs om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Dit doen we zodat we de website kunnen optimaliseren. De door de cookies gegenereerde informatie word door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K-Force Entertainment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mstap@k-force-entertainment.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

K-Force Entertainment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

K-Force Entertainment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze bedrijfstelefoonnummer of via mstap@k-force-entertainment.nl.

©2023 K-Force Entertainment
Deze website maakt gebruik van cookies
Website gemaakt door: CodeBlock
Kvk nummer: 80147232

Cookies

K-Force Entertainment gebruikt Functionele en Analytische cookies:
Meer informatie
Sluit
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram